Witamy


Witamy na stronie Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Hydrogeologów – PKN IAH. Międzynarodowe Stowarzyszenie Hydrogeologów (IAH) jest naukową i edukacyjną organizacją charytatywną skierowaną do naukowców, inżynierów, zarządców wód i innych specjalistów zajmujących się planowaniem, zarządzaniem i ochroną zasobów wód podziemnych. Misją IAH jest pogłębienie wiedzy na temat zasobów wód podziemnych, ich mądrego wykorzystania oraz ochrony na całym świecie.

IAH zrzesza ponad 4000 członków z ponad 130 krajów na świecie.

Jako profesjonalna organizacja stara się docierać do decydentów, specjalistów, naukowców oraz ogółu społeczeństwa, pragnąc dzielić się i wymieniać wiedzą oraz wspólnie działać na rzecz ochrony zasobów wód podziemnych i ich racjonalnego wykorzystania.

Ogólnoświatowe wysiłki na rzecz realizacji celów IAH są podejmowane przez ponad 4000 członków zrzeszonych w komitetach krajowych oraz międzynarodowych komisjach i sieciach eksperckich działających przy IAH.

Co robimy?

1. Organizujemy konferencje, warsztaty i szkolenia o zasięgu lokalnym, regionalnym i światowym;

2. Dzielimy się wiedzą poprzez mentoring młodych hydrogeologów;

3. Wymieniamy między sobą doświadczenia działając w komisjach tematycznych, sieciach badawczych oraz grupach roboczych dedykowanych konkretnym problemom hydrogeologicznym;

4. Opracowujemy publikacje o charakterze strategicznym, podkreślając w ten sposób najważniejsze problemy związane z zasobami wód podziemnych w ostatnim czasie;

5. Jesteśmy wydawcą najbardziej prestiżowej publikacji hydrogeologicznej Hydrogeology Journal, która publikuje wysokiej jakości artykuły naukowe z dziedziny hydrogeologii;6. Publikujemy książki naukowe z zakresu hydrogeologii.