Członkowie PKN IAH


Na koniec 2022 roku PKN IAH liczył łącznie 34 członków. Członkami IAH są głównie przedstawiciele nauki polskiej z różnych ośrodków akademickich w kraju.

Większość członków posiada członkostwo indywidualne. Jedyną instytucją wspierającą działalność IAH na terenie Polski, opłacającą członkostwo instytucjonalne jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Wśród członków PKN IAH jest również trzech członków honorowych.

Członkowie Instytucjonalni

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Członkowie Honorowi

2005

Stowarzyszenie IAH przyznaje od czasu do czasu tytuł Członka Honorowego tym, którzy przez dłuższy czas działają bądź działają na rzecz rozwoju Asocjacji. Kandydaci są wybierani, zgodnie z zaleceniem Rady, przez głosowanie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia.

Wśród członków honorowych stowarzyszenia jest również przedstawiciel Polskiego Komitetu Narodowego, pan prof. Jan Dowgiałło uhonorowany członkostwem honorowym IAH w roku 2005.

Zobacz wspomnienie o profesorze dr hab. Janie Dowgiałło 

2016

Na wzór Członkostwa Honorowego IAH, od roku 2016 przyznawane jest również Członkostwo Honorowe PKN IAH, które przyznaje się za wybitny i wieloletni wkład w działalność i rozwój Asocjacji na terenie Polski. Kandydat jest rekomendowany i wybierany głosami walnego zebrania członków PKN IAH.

W roku 2016, decyzją walnego zebrania członków Polskiego Komitetu Narodowego IAH, które odbyło się w dniu 10 października w Zakopanem, członkostwo honorowe PKN IAH przyznano prof. dr hab. Stanisławowi Staśko oraz dr hab. prof. UŚ Andrzejowi Witkowskiemu.

prof. dr hab. Stanisław Staśko

dr hab. prof. UŚ Andrzej Witkowski