Użyteczne linki

Strony internetowe w języku polskim

Służba Hydrogeologiczna

Strona internetowa: http://www.pgi.gov.pl/psh/sluzba-hydrogeologiczna/

Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich

Strona internetowa: http://hydrogeolodzy.pl/
LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?viewMembers=&gid=3717583&sik=1319444267870

Strony internetowe w języku angielskim

Komisje działające w IAH:

Commission on Groundwater and Climate Change

Strona internetowa: http://www.gwclim.org

Commission on Karst Hydrogeology

Strona internetowa: http://www.iah.org/karst
LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?gid=4957376

Commission on Managing Aquifer Recharge

Strona internetowa: http://www.iah.org/recharge

Commission on Regional Groundwater Flow

Strona internetowa: http://iah.org/regionalgwflow/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=8191261&trk=anet_ug_hm

Sieci działające w IAH:

Early Career Hydogeologists’ Network

Strona internetowa: http://echn.iah.org/
LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?viewMembers=&gid=3717583&sik=1319444267870

Network for Coastal Aquifer Dynamics and Coastal Zone Management (CAD-CZM)

Strona internetowa: http://www.iah-cad-czm.net/

Network on Groundwater and Ecosystems

LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?gid=4734407&trk=hb_side_g

Urban Groundwater Network

Strona internetowa: http://www.scar.utoronto.ca/~gwater/IAHCGUA/index.htm