dr Adam Porowski

dr Adam Porowski

dr Adam Porowski

Hydrogeolog w Instytucie Nauk Geologicznych PAN w Warszawie. Posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie w badaniach naukowych i stosowanych w zakresie hydrogeologii.

Specjalizuje się w obszarach zastosowania nowoczesnych metod geochemicznych i izotopowych w celu określenia pochodzenia, występowania i możliwości wykorzystywania niekonwencjonalnych typów wód podziemnych – solanek, wód drenażowych, termalnych, metamorficznych, wód towarzyszących ropie naftowej, etc.

Od wielu lat rozwija współpracę z sektorem przemysłowym w obszarze komercjalizacji badań naukowych, wdrażania nowych technik poboru monitoringu i badania wód podziemnych, optymalizacji izotopowych technik analitycznych.

Dr Porowski jest absolwentem prestiżowego programu stażowego Top 500 Innovators – Przedsiębiorczość i Komercjalizacji Badań Naukowych finansowanego przez MNiSW i prowadzonego przez Haas School of Business, Uniwersytet Berkeley, USA.

Jest autorem wielu artykułów naukowych, kilku rozdziałów w specjalistycznych monografiach, posiada na swoim koncie patent i wdrożenie przemysłowe.