dr inż. Anna Kuczyńska

dr inż. Anna Kuczyńska

dr inż. Anna Kuczyńska

dr inż. Anna Kuczyńska

Inżynier środowiska z wykształcenia, hydrogeolog z doświadczenia.

Studia magisterskie ukończyłam na kierunku Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Po odbyciu stypendium na uniwersytecie Trinity College Dublin w Irlandii zaproponowano mi studia doktoranckie na tejże uczelni, które ukończyłam w roku 2008.
Tematem mojej pracy badawczej było określenie warunków hydrogeologicznych determinujących funkcjonowanie rzadkich i zagrożonych gatunków fauny i flory obszarów mokradłowych.

Po ukończeniu studiów doktoranckich przez kilka lat pracowałam w Irlandii jako konsultant w firmach takich jak Atkins oraz Hydro-G, zajmując się obszarami związanymi z wodą. Przygotowywałam raporty oceny oddziaływania na środowisko, dokumentacje hydrogeologiczne, operaty wodno-prawne, organizowałam oraz przeprowadzałam, bądź też nadzorowałam prace terenowe.

Od 2009 roku związana jestem z Państwowym Instytutem Geologicznym-Państwowym – Państwowym Instytutem Badawczym, gdzie od początku zajmuję się problematyką monitoringu wód podziemnych, w szczególności jakościowego. Odpowiadam za szereg spraw związanych z charakterystyką i oceną stanu jednolitych części wód podziemnych oraz programem monitoringu wód podziemnych. Prowadzę również projekty badawcze dotyczące zanieczyszczenia wód podziemnych nowo pojawiającymi się zanieczyszczeniami organicznymi oraz uczestniczę w projektach międzynarodowych (www.water-protect.eu).

Jestem delegatem PIG-PIB w grupie roboczej Common Implementation Strategy WG Groundwater, działającej przy Komisji Europejskiej.

https://www.linkedin.com/in/anna-kuczynska-89914728/

https://www.researchgate.net/profile/Anna_Kuczynska