Notatka z zebrania Zarządu w dniu 27.08.2019

Notatka z zebrania Zarządu w dniu 27.08.2019