Członkostwo Indywidualne

Członkostwo Indywidualne dedykowane jest dla osób, które ukończyły już edukację i są zawodowo związane z tematyką wód podziemnych.  Wyróżniamy trzy rodzaje członkostwa indywidualnego:

  • member,
  • on-line member,
  • retired member.

Member

Kontakt z członkami zwykłymi typu membes utrzymywany jest drogą pocztową.

W ramach subskrypcji otrzymają Państwo 8 bieżących numerów Hydrogeology Journal oraz przesłane zostaną Państwu materiały informacyjne oraz roczne raporty dotyczące działalności stowarzyszenia oraz najnowszych publikacji IAH (do 6-ciu razy w roku).

Otrzymają Państwo również zniżki na książki publikowane przez IAH oraz na udział w kongresach i konferencjach tematycznych organizowanych przez IAH.

Roczna opłata członkowska wynosi 57 euro.
Więcej informacji na stronie: https://iah.org/join-us

On-line member

Członkowie on-line member mają dokładnie te same przywileje i prawa co zwykli członkowie (member), lecz dostęp do materiałów IAH oraz wszelka korespondencja z Państwem utrzymywana jest jedynie drogą elektroniczną.

Nie otrzymują Państwo książkowych publikacji Hydrogeology Journal, lecz mają możliwość wyszukiwania artykułów poprzez stronę IAH (www.iah.org).

Dzięki eliminacji kosztów drukowania oraz wysyłki, członkostwo typu on-line member jest tańsze niż typu member.

Roczna opłata członkowska wynosi 47 euro.
Więcej informacji na stronie: https://iah.org/join-us

Retired member

Osoby, które przeszły już na emeryturę lub rentę mogą wybrać członkostwo typu retired.

Członkostwo to dedykowane jest dla osób, które przez lata związane były ze stowarzyszeniem i które przez wzgląd na sentyment chciałyby pozostać w kontakcie z IAH.

Retired members otrzymują materiały informacyjne oraz roczne raporty z działalności stowarzyszenia,  posiadają prawo głosowania w wyborach stowarzyszenia, lecz nie otrzymują dostępu do publikacji Hydrogeology Journal ani w formie papierowej ani elektronicznej.

Roczna opłata członkowska wynosi 27 euro.
Więcej informacji na stronie: https://iah.org/join-us