Dla studentów

Ze względu na zwykle trudną sytuację materialną studentów posiadają oni specjalne przywileje w IAH.

Utrzymując dokładnie te same prawa co zwykli członkowie stowarzyszenia, IAH oferuje studentom niższe składki członkowskie pod warunkiem okazania zaświadczenia o pobieraniu nauki.

Podobnie jak w przypadku osób, które ukończyły już edukację, studenci mogą wybrać opcję kontaktu ze stowarzyszeniem drogą pocztową (student member – roczna opłata członkowska wynosi 26 euro), lub też tańszą opcję – drogą elektroniczną (student on-line member16 euro).

Więcej informacji na stronie: https://iah.org/join-us/student-membership-of-iah